Never Have I Ever show ki

Maitreyi Ramakrishnan ne

kavi TWILIGHT nahi dekha hai

Maitreyi ne kaha ki

ROBERT PATTINSON 

mujhe lagte है 'एक खूबसूरत आदमी'